Drzewo genealogiczne rodziny Łempicki

Monografie

dot. osoby
1Bagiński Mieczysław
2Bitner Ryszard
3Bitner Wacław
4Czyżewski Stanisław
5Jagodziński Adam Walery
6Kalinowski Stanisław
7Karwowski Leon
8Łaguna Piotr
9Łempicka Genowefa Nikodema
10Łempicki Adam
11Łoś Władysław
12Ołdakowski Stanisław
13Osiecki Antoni Kazimierz
14Ostrowski Jan
15Piaszczyński Michał
16Scech Stanisław
17Solińska Barbara
18Solińska Jadwiga /Orłowska/
19Tomaszek Michał
20Żmigrodzki Franciszek


Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja. (Wielkanoc 2017)
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl