Drzewo genealogiczne rodziny Łempicki

Tadeusz Bar i Rozalia Bar z d. Dąbkowska

  
Tadeusz Bar
*około 1841 Lejpuny
Rozalia Bar z d. Dąbkowska
*około 1883 Cwaliny Duże
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  27-02-1911 Szczuczyn
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Prace nad rozwojem Drzewa zawieszone z powodu niewydolności programu. Szczegóły w zakładce "Start".
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl