Śp. Ksiądz Prałat mgr Stanisław Scech

Dnia 18 grudnia 2010 roku zmarł ksiądz prałat mgr Stanisław Scech - emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej, mieszkający w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży. Bezpośrednią przyczyną śmierci były urazy doznane podczas wypadku samochodowego w dniu 28 listopada 2010 roku w okolicach Miastkowa. Ksiądz Stanisław Scech urodził się 1 lutego 1932 roku w Wąsoszu. Był synem Bolesława i Czesławy z d. Sulimowicz. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości w 1948 roku. Następnie przez jeden rok uczył się w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Ornecie. Kolejne klasy gimnazjalne ukończył w Niższym Seminarium Duchownym w Różanymstoku. W 1952 roku zdał egzamin maturalny. Jesienią tego roku wstąpił w poczet alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Według opinii przełożonych był pilnym i systematycznym alumnem. Podczas wakacji przebywał w domu rodzinnym oraz pomagał księżom w parafiach. Dnia 8 września 1957 roku został wyświęcony na kapłana przez Biskupa Łomżyńskiego Czesława Fałkowskiego w katedrze łomżyńskiej. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej. Był wikariuszem w parafiach: Wizna (od 18.09.1957), Łapy Św. Ap. Piotra i Pawła (od 17.07.1959), Wąsewo (od 07.07.1960), Mały Płock (od 30.06.1962), Wysokie Mazowieckie Św. Jana Chrzciciela (od 21.12.1962). W czerwcu 1963 roku Biskup Czesław Falkowski zezwolił ks. Stanisławowi na podjęcie studiów na wydziale Prawa Kanonicznego w ATK w Warszawie. Ks. Stanisław ukończył studia dnia 28 czerwca 1966 roku. Na podstawie pracy „Obowiązki dziekanów w synodalnym prawie polskim od 1922 do 1962 roku" otrzymał tytuł magistra prawa kanonicznego. Od 1969 do 1970 roku ks. Scech był administratorem kościoła filialnego w Wojnach Krupach. Następnie został mianowany wikariuszem adiutorem w Przerośli (od 26.06.1970), wikariuszem w Łomży Św. Michała Archanioła (od 02.10.1970). Dnia 7 sierpnia 1974 roku został proboszczem w parafii Janówka, od 25 maja 1976 roku był proboszczem w Dobrzyjałowie, od 1 sierpnia 1984 roku administratorem, a następnie od 30 maja 1985 roku proboszczem parafii Łyse. Ks. Stanisław Scech od 1 lipca 1995 roku był proboszczem parafii Jelonki. Ostatnią parafią, w której pełnił posługę proboszczowską było Grabowo (od 25.08.2001 do 16.08.2004). Biskupi Łomżyńscy powierzali mu różnorakie funkcje: referenta ds. filmu i telewizji (od 19.11.1970 do 3.07.1974), rejonowego wizytatora religii (od 5.04.1972), diecezjalnego referenta duszpasterstwa młodzieży akademickiej (od 10.5.72 do 3.07.1974), diecezjalnego referenta sanktuariów maryjnych (od 8.09.72 do 20.9.76), rejonowego duszpasterza Służby Zdrowia (od 23.10.1973), dekanalnego duszpasterza Pomocników Matki Kościoła dekanatu Jedwabne (od 4.07.1979), dekanalnego duszpasterza pomocy charytatywnej w dekanacie Jedwabne (od 4.10.1983), diecezjalnego referenta duszpasterstwa Rodzin (od 14.09.1984 do 12.05.1989), obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Łomży (od 31.12.1990 do 31.12.95) oraz dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Ostrów Mazowiecka Wniebowzięcia NMP (od 21.11.98). Papież Jan Paweł II dnia 24 listopada 1986 roku za gorliwą posługę kapłańską w Diecezji Łomżyńskiej nadał mu tytuł kapelana Jego Świątobliwości. Dnia 17 sierpnia 2004 roku ks. Scech przeszedł na zasłużony spoczynek i zamieszkał w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży. 

Ks. prałat Stanisław realizował tradycyjny styl duszpasterstwa. Był człowiekiem stanowczym, wymagającym, zdyscyplinowanym, choć nieco porywczym. Raczej zamknięty i niezbyt towarzyski. Interesował się historią oraz posiadał ducha patriotyzmu. Uroczystości pogrzebowe w intencji śp. ks. prałata Stanisława Scecha odbyły się dnia 20 grudnia 2010 r. w Łomży. W godzinach porannych Mszę Świętą w intencji zmarłego kapłana w kaplicy Domu Wspólnoty Kapłańskiej celebrował ks. Franciszek Wróblewski - diecezjalny Ojciec Duchowny wraz z 30 kapłanami. Następnie odbyła się eksporta do katedry łomżyńskiej, której przewodniczył ks. infułat Jan Sołowianiuk. W południe została odprawiona kolejna Msza Święta pogrzebowa, której przewodniczył Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek. W koncelebrze wzięli udział: Biskup Pomocniczy Tadeusz Bronakowski, Biskup Senior Tadeusz Zawistowski oraz około 90 kapłanów. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Ludwik Brzostowski. Po Mszy Świętej ciało śp. ks. prałata Stanisława Scecha zostało złożone w grobowcu kapłańskim na starym cmentarzu łomżyńskim. 


Opracował: Ks. Józef Łupiński