Od 1 października 1928 r. w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego (Szarytki). Seminarium (Nowicjat) rozpoczęła 20 stycznia 1929 roku. Strój Siostry Miłosierdzia otrzymała 23 listopada 1929 roku. Śluby Święte po raz pierwszy 2 lutego 1934 roku. W latach 30. pracowała jako pielęgniarka w szpitalach w Rawie Mazowieckiej, Wieluniu i Kaliszu.

W latach okupacji zaangażowana w działalność konspiracyjną (ukrywanie ludzi) na terenie Szpitala Wolskiego. 

Podczas Powstania Warszawskiego należała do oddziału "Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - III Obwód "Waligóra" (Wola) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Szpital św. Stanisława ul. Wolska 37.

Po Powstaniu wyjechała z Warszawy z rannymi. Była pielęgniarką ewakuowanego Szpitala Wolskiego w Pszczelinie.

Po wojnie pracowała jako pielęgniarka w szpitalach w Olkuszu, Chylicach i w Warszawie.

Zmarła w Warszawie, pochowana w Grobach Sióstr na Cmentarzu w Skolimowie.