WŁAŚCICIELE ZIEMSCY W PARAFII WĄSOSZ 1783 – 1784

 Na podstawie REGESTRU DIECEZJÓW Franciszka Czajkowskiego
Opracował Adam Ostrowski

 

Zestawienie w/g wsi - liczby oznaczają ilość działów

Bagienice

Bagieński 1, Kielian 2, Łempicki 4, Rutkowski 3, Sulewski 6, Świderski 5,

Barany

Potocki, ssta brzostowicki

Bęćkowo

Karwowski, podkomorzy

Bzury

Bagiński 2, Bzura 1, Choynowski 4, Kalecieki 5, Kiełczewski 3, Milewski 6, Świderski 7, Truszkowski 8,

Czerwonki

Czerwonka 1, Grabowski 2, Grądzki 3, Niecikowski 4, Sienicki 5

Danowo

Choynowski 1, Danowski 2, Modzelewski 3, Sleszyński 5, Sulewski 4

Dołęgi

Filipkowski 1, Modzelewski 2  Szczuka 3  

Godlewo

Baruszkowski 1, Godlewski 2, Niecikowski 3, Sokołowski 5, Sulewski 4,

Grędy

Bagiński 1, Łempicki 3, Rutkowski 5, Świderski 4, Szymanowski 2, Wojsław 6

Grozimy

Grądzki 2, Grzybowski 1

Gutki

Niedźwiedzki 2, Sokołowski 1

Guty

Choynowski 1, Gutowski 2

Jambrzyki

Potocki, ssta brzostowicki

Kiędziorowo

Wilczewski, ssta wiski

Kieliany

Borawski 1, Chrzanowski 2, Górski 3, Kielian 4, Szymanowski 5

Koniecki Kompskie

Bagiński 1, Michnowski 2

Koniecki Rostrusz.

Bagiński 1, Filipkowski 2

Konopki

Borawski 1, Godlewski 2, Konopko 3, Mroczkowski 4, Wierciszewski 5

Kownatki

Górski 2, Kownacki 1, Wojsław 3

Lipnik Chłopski

Karwowski, podkom

Lipnik Szlachecki

Bagiński 1, Świderski 2

Ławsk

Potocki, ssta brzostowiecki

Łempice

Łempicki 1, Świderski 2

Milewo

Milewski 1, Świderski 2

Modzele

Chojnowski 2, Czerwonka 1, Godlewski 4, Grądzki 3, Szczuka 6, Szymanowski 5

Możdżenie

Łempicki 1, Obrycki 2, Przyborowski 3

Niećkowo

Świderska, stolnikowa (wdowa po Kazimierzu Świderskim, stolniku wiskim)

Niedźwiedzkie

Bzura 1, Mścichowski 2, Niecikowski 4, Niedźwiedzki 3, Pięcikowski 5, Świderski 6

Obrytki

Filipkowski 1, Michnowski 3, Niecikowski 4, Wojsław 2

Pasichy

Łempicki 1, Rutkowski 2

Rakowo

Downarowicz, wojski

Skaje

Potocki

Sokoły

Łempicki

Stawiane

Łaguna

Sulewo Kownaty

Danowski 1, Górski 2, Kuczyński 3, Sokołowski 5, Sulewski 4, Zaborowski 6,

Sulewo Prusy

Chyleński 2, Danowski 1, Sulewscy 3,

Świdry

Pijarzy szczuczyńscy 3, Łempicki 1, Świderski 2,

Szczuczyn miasto

Potocki

Szwelczyn

Konopka

Wąsosz miasteczko

Wilczewski, ssta wizki

Wólka

Potocki

Wojsławki

Filipkowski 1, Niebrzydowski 2, Sokołowski 4, Szymanowski 3,

Wojsławy

Gostkowski 1, Mroczkowski 2, Sokołowski 3, Wojsław 4, Zakrzewski 5,

Zaborowo

Sulewscy 1, Zaborowski 2,

Zacieczki

Grzybowski

Zalesie

Bardzikowski 1, Danowski 2, Godlewski 3, Kownacki 4, Mścichowski 5, Niebrzydowski 6, Sulewski 7, Zalewski 8

Żebrowskie Budy

Wołek

Żebry Król.

Wołek

 

Zestawienie w/g nazwisk - liczby oznaczają ilość działów

Bagiński

Bagienice 1, Bzury 2, Grędy 1, Koniecki Kompskie 1, Koniecki Roztruszewo 1, Lipnik Szlachecki 1

Bardzikowski

Zalesie 1

Baruszkowski

Godlewo 1

Borawski

Konopki 1, Kieliany 1

Bzura

Bzury 1, Niedźwiedzkie 1

Chojnowski

Bzury 4, Danowo 1, Guty 1, Modzele 2

Chrzanowski

Kieliany 2

Chyleński

Sulewo Prusy 2

Czerwonka

Czerwonki 1, Modzele 1

Danowski

Danowo 2, Sulewo Kownaty 1, Sulewo Prusy 1, Zalesie 2

Downarowicz

Rakowo 1

Godlewski

Godlewo 2, Konopki 2, Modzele 4, Zalesie 3

Gostkowski

Wojsławy 1

Górski

Kielian 3, Kownatki 2, Sulewo Kownaty 2

Grabowski

Czerwonki 2

Grądzki

Czerwonki 3, Grozimy 2, Modzele 3

Gutowski

Guty 2

Grzybowski

Zacieczki 1, Grozimy 1

Filipkowski

Dołęgi 1, Koniecki Roztruszewo 2, Obrytki 1, Wojsławki 1

Kalecieki

Bzury 5

Karwowski

Bęćkowo 1, Lipnik Chłopski 1

Kielian

Bagienice 2, Kieliany 4

Kiełczewski

Bzury 3

Konopka

Konopki 3, Szwelczyn 1

Kownacki

Kownatki 1, Zalesie 4

Kuczyński

Sulewo Kownaty 3

Łaguna

Stawiane

Łempicki

Bagienice 4, Grędy 3, Łempice 1, Możdżenie 1, Pasichy 1, Sokoły 1, Świdry 1

Michnowski

Obrytki 3, Koniecki Kompskie 2

Milewski

Bzury 6, Milewo 1

Modzelewski

Danowo 3, Dołęgi 2

Mroczkowski

Konopki 4, Wojsławy 2

Mścichowski

Niedźwiedzkie 2, Zalesie 5

Niebrzydowski

Wojsławki 2, Zalesie 6

Niecikowski

Czerwonki 4, Godlewo 3, Niedźwiedzkie 4, Obrytki 4

Niedźwiedzki

Gutki 2, Niedźwiedzkie 3

Obrycki

Możdżenie 2

Potocki

Barany, Jambrzyki, Ławsk, Skaje, Wólka, Szczuczyn miasto

Rutkowski

Bagienice 3, Grędy 5, Pasichy 2

Pięcikowski

Niedźwiedzkie 5

Przyborowski

Możdżenie 3

Sienicki

Czerwonki 5

Sleszyński

Danowo 5

Sokołowski

Wojsławki 4, Wojsławy 3, Sulewo Kownaty 5, Godlewo 5, Gutki 1

Sulewski

Bagienice 6, Danowo 4, Godlewo 4, Sulewo Kownaty 4, Sulewo Prusy 3, Zaborowo 1, Zalesie 7

Szczuka

Dołęgi 3, Modzele 6

Szymanowski

Grędy 2, Kieliany 5, Modzele 5, Wojsławki 3

Świderski

Bagienice 5, Bzury 7, Grędy 4, Lipnik Szlachecki 2, Łempice 2, Milewo 2, Niećkowo 1, Niedźwiedzkie 6, Świdry 2

Truszkowski

Bzury 8

Pijarzy szczucz.

Świdry 3

Wierciszewski

Konopki 5

Wilczewski

Kędziorowo, Wąsosz miasteczko

Wojsław

Grędy 6, Kownatki 3, Obrytki 2, Wojsławy 4

Wołek

Żebrowskie Budy, Żebry król.

Zaborowski

Sulewo Kownaty 6, Zaborowo 2

Zakrzewski

Wojsławy 5

Zalewski

Zalesie 8