ŁEMPICE  

 

Wieś szlachecka nad rzeką Gręską założona w 1410 r. Pierwszym osadnikiem na tych ziemiach był Jan z Łempic (ziemia zakroczymska) herbu Junosza. W 1436 r. książę Władysław wystawił nowy przywilej na 10 włók Janowi Łempickiemu nad rzeką Gręską zwiększając tym jego posiadanie. Potomkowie rodu Łempickich zajmowali różne urzędy w ziemi wiskiej, np. Wojciech Łempica był burgrabią grodzkim w ziemi wiskiej. W XIX w. Łempice były własnością rodziny Grabowskich. Obecnie Łempice są wsią rolniczą, liczącą 158 mieszkańców (dane z 2000 r.). Wśród mieszkańców Łempic nie ma ani jednego o nazwisku Łempicki. Nazwa patronimiczna od nazwy osobowej Łępa, w formie rzeczownika.


herb Junosza

A oto kilka zdjęć z Łempic z sierpnia 2007: