English language

Zapraszam członków bliskiej rodziny do rejestracji
na stronie poświęconej genealogii
rodziny ŁEMPICKICH
oraz rodzin z nią spokrewnionych
i spowinowaconych.Możesz ubiegać się o dostęp do pełnej wersji DRZEWA jeśli spełniasz warunki:

1. Posiadanie przynajmniej jeden znaczek przy swoim imieniu i nazwisku na liście  osób (albo przy imieniu i nazwisku swego ojca, matki, brata, siostry, dzidka, babki, męża lub żony);

2. Podanie wyczerpujących swoich danych osobowo adresowych i danych najbliższej rodziny,

3. Przesłanie fotografii swojej i członków rodziny. Przesłanie rodzinnych fotografii archiwalnych z dokładnym ich opisem.

4. Zobowiązanie się do współtworzenia tego DRZEWA poprzez sukcesywną aktualizację informacji o sobie i swej rodzinie.

5. Uzasadnienie, dlaczego chcesz mieć dostęp do tej wersji drzewa. Najczęstszym warunkiem była chęć zdobycia kopii dokumentów metrykalnych dotyczących swych przodków. Ten warunek stał się bezpodstawny z chwilą upublicznienia ich w wersji ogólnodostępnej.

 

 

Jeśli spełniasz powyższe warunki, pobierz FORMULARZ,
wypełnij go (wzbogacając dodatkowymi informacjami, na które nie ma miejsca w formularzu) i prześlij na adres:
 

 

 

Jeśli zostaniesz zweryfikowany pozytywnie, wówczas:

Twoje dane zostaną dołączone do DRZEWA,
Zostaniesz zarejestrowany według loginu (nazwy) i hasła zaproponowanego przez Ciebie w formularzu,
Zostaniesz o tym poinformowany w stosownym e-mailu,
Będziesz miał pełny dostęp do drzewa.

Jedną z cech charakterystycznych DRZEWA jest łatwy wykaz:

Rocznic urodzin, Rocznic śmierci,
Rocznic pożycia małżeńskiego, Imienin
 

Każda z osób na DRZEWIE może zamówić i otrzymać pocztą elektroniczną wykres graficzny swych przodków.


 

 

Tu możesz zobaczyć LISTĘ OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH W DRZEWIE