wpis w Księdze Zmarłych
wpis po rosyjsku
Sulewo Kownaty N 126
Działo się w miejscowości Wąsosz jedenastego (dwudziestego trzeciego) lipca tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku o godzinie o godzinie siódmej po południu. Zjawili się Ferdynand Niebrzydowski lat pięćdziesiąt pięć i Kazimierz Łempicki lat pięćdziesiąt pięć mający obaj szlachta ziemianie zamieszkali w Sulewie Kownatach i oświadczyli, że wczoraj o godzinie ósmej rano zmarł KSAWERY DANOWSKI mający lat sześćdziesiąt, szlachcic gospodarz syn małżonków Józefa Danowskiego i jego żony Marianny z domu Zalewskiej urodzony i zamieszkały w Sulewie Kownatach. Zostawił po sobie owdowiałą żonę Annę z domu Szemborowską. Po naocznym przekonaniu sie o śmierci Ksawerego Danowskiego Akt ten przeczytany zgłaszającym a przez Nas tylko podpisany został, oni pisać nie umieją.