Mieczysław Bagiński urodził się 15.08.1944 w Konieckach Małych (gm. Szczuczyn) w powiecie grajewskim. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne i przyrodnicze. Po ukończeniu studiów przez kilkanaście lat pracował jako pedagog, a następnie rozpoczął pracę w administracji publicznej. W latach 1992–1994 pełnił funkcję wicewojewody łomżyńskiego, następnie do 1997 sprawował urząd wojewody. Działał w ZSL, a obecnie należy do PSL. Z listy tej partii w 1998 został radnym sejmiku podlaskiego I kadencji. Skutecznie ubiegał się o reelekcję w 2002, 2006 i w przedterminowych wyborach w 2007, po których objął stanowisko przewodniczącego sejmiku. W 2010 utrzymał mandat na kolejną kadencję. W 2001 bez powodzenia kandydował do Sejmu., w 2003, 2007 i 2011 do Senatu, a w 2009 do PE. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1998) i Oficerskim (2010) Orderu Odrodzenia Polski.